Bireysel Sigortalar

Pamir & Partners bireylerin uzun vadeli korunma ve yatırım ihtiyaçlarına, hayat sigortaları,
hayat dışı sigortalar ve emeklilik ürünleri ile en iyi tavsiye prensibi çerçevesinde en uygun çözümler üretmek ve bu alanda marka olmak hedefindedir.

Öncelikli olarak bireysel ihtiyaçların ve önceliklerin belirlenmesi, hesaplanması ve özetle ihtiyaç - fayda unsurlarının ayrıntılı ve dikkatli değerlendirilmesi ile bireylere en uygun çözümler sunulmasına dayanan çalışma metodu ile müşterilerinin hayat döngüsünde
güvenilir bir dost olmayı hedeflemektedir.

SAĞLIK SİGORTASI

Bugün sağlığınız yerindeyken yaptıracağınız özel sağlık sigortası ile;
Herhangi bir hastalık ya da kaza anında bütçeniz sarsılmadan, en nitelikli ve kapsamlı sağlık kuruluşlarında, konusunda uzman hekimlerden, otel konforu ile hizmet hizmet alırsınız.
Böylelikle; yaşadığınız sağlık sorunu yanısıra bütçenizi düşünmek zorunda kalmazsınız.
Üstelik; belli bir sigortalılık süresi sonunda ömür boyu yenileme garantisi ve sağlık sigortası primlerinizi gelirinizin %15’ine kadar vergiden düşerek vergi avantajlarından faydalanırsınız.
En detaylı sigorta ürünlerindendir. Danışmanlık almak ihtiyacınıza en uygun kapsam ve fiyatta ürün seçmek için çok önemlidir.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

Bu sigorta ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI

Tehlikeli Hastalıklar sigortasının amacı, sigortalının poliçede belirtilen kanser, kalp rahatsızlığı, MS vb tehlikeli hastalıklardan birine yakalanması durumunda yaşam standartlarını korumasına yardımcı olmaktır.

Tehlikeli hastalıklar sigortası hayat sigortasından farklı olarak tehlikeli bir hastalığa yakalanan ve hayatta kalan bireye finansal rahatlama, sağlık sigortasından farklı olarak sadece sağlığı için değil poliçede belirtilen teminatın tümünü dilediği şekilde harcama imkanı sağlar.

YILLIK HAYAT SİGORTASI

Bu sigorta bir kimsenin poliçede belirtilen süre içerisinde vefatı halinde poliçede yazılı bedeli, kanuni varislerine veya poliçede yazılı menfaattarlarına öder. Poliçenin ana teminatı vefat teminatı olup, istenirse ekinde kalıcı sakatlık, tehlikeli hastalıklar, kaza sonucu tedavi masrafları gibi teminatlarda alınabilir.
Hayat sigortalarının hedefi, geride kalanların yaşam standartlarını değiştirmek zorunda kalmayacakları ve geleceklerinin güvence altında olacağı bir koruma sağlamaktır.

İŞSİZLİK SİGORTASI

Çağımızın kaçınılmaz kaygısı haline gelen işini kaybetme stresini yaşamadan çalışma hayatınızı sürdürmenizi, işsiz kalsanız bile yeni bir iş bulana kadar ödemelerinizin karşılanmasını sağlar.
İşsiz kalmanız durumunda; bu dönemde oluşabilecek ihtiyaçlarınıza göre farklı ürünlerimizden birini tercih ederek, işsizlik dönemini maddi sıkıntı içerisine girmeden geçirebilir ve böylece bugün sahip olduğunuz standardı koruyabilirsiniz.

FERDİ KAZA SİGORTASI

Ferdi kaza sigortası, olması muhtemel bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Aynı zamanda bu poliçe sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsamı altına alabilir.

BİREYSEL EMEKLİLİK

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.

Sosyal güvenlik sistemine alternatif olmayan ama bu sistemde tamamlayıcı unsur olarak önemli rol oynayan bireysel emeklilik ürünlerinin, ihtiyaç, fayda ve öncelik belirlemenin beraber yapıldığı finansal planlama analizleri ve kişiye/kuruma özel raporların hazırlandığı danışmanlık hizmeti çerçevesinde satılması gerektiğine inanmaktayız.
Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir. Sisteme katılım için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterlidir.

KONUT SİGORTASI

Konut sigortası ev veya eşyalarda oluşabilecek zararları yangın, hırsızlık, dahili su ve deprem teminatları ile güvence altına alır.

Konut sigortası yaptırmak için illaki ev sahibi olunması gerekmez, kiracılar da sadece eşya teminatı alınarak eşyalarını güvence altına alabilirler.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

KASKO SİGORTASI

Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Kasko sigortası çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma ana teminatlarını içerir. Ana teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Poliçede aksi belirtilmediği sürece kasko sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ihtiyacınıza uygun kasko teminatlarının seçilmesidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan vehasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır.

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

Sorularınız mı var ?İletişime Geçin

Tüm hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
Pamir Sigorta Brokerliği A.Ş.
İmrahor Caddesi No:29
Premier Kampüs Ofis A Blok D:117
34400 Kâğıthane İstanbul Türkiye
Tel : +902122165060
Gsm : +905342795290
Faks : +902122165070
info@pamirandpartners.com

    Gerekli alanları lütfen doldurun *