Çalışan Menfaati Ürünleri

Rekabetin hızla sertleştiği ve kaliteli alımlar ile uzun sureli çalışmanın giderek daha da önemli hale geldiği alanlardan biri de iş gücü piyasasıdır. Kurumlar en iyi yatırımın aslında insana yapılan yatırım olduğunun giderek daha da farkına varmaktadırlar.
Hem yeni ve kaliteli işgücünün cezbedilmesi hem de mevcut kadronun uzun sureli istihdamının sağlanması amacı ile çözümler sunmak da PAMİR&PARTNERS'ın bu konuda çok tecrübeli ve yetkin kadrosu ile en iddialı olduğu alanlardan biridir.
PAMİR&PARTNERS'ın öncelikli hedefi her zamanki gibi "en iyi tavsiye" prensibi ile, kurumun hep yanında olarak zaman içinde değişen özellik, ihtiyaç ve önceliklerine uygun grup sağlık, hayat ve emeklilik planları oluşturarak kurum içersindeki işgücünün daha verimli çalışmasına katkı sağlayacak modeler geliştirmektir.

Sağlık

Grup sağlık sigortası, çalışanların ve ailelerinin çalıştıkları dönemde oluşabilecek sağlık risklerine karşı güvence altına alarak özel sağlık kuruluşlarında hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti almalarını sağlayan avantajlı bir sağlık sigortasıdır.

Her bireyin ve çalışanına önem veren her kurumun ihtiyaç duyduğu temel sigorta ürünlerinden olan sağlık sigortalarının, sigorta kapsamına girmeden önce çok iyi anlaşılması ve anlatılması gerekmektedir.

Grup Sağlık Sigortası belli sayıda çalışanı olan firmalara önerilir.

Tamamlayıcı Sağlık

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda ilgili sigorta şirketi ile bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir.
Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz.

Yıllık Hayat

Grup hayat sigortası, çalışanların ve ailelerinin çalıştıkları dönemde oluşabilecek yaşamsal risklere karşı güvence altına alarak yaşam standartlarını korumayı amaçlayan avantajlı bir hayat sigortasıdır. Bu sigorta kapsamında verilebilecek teminatlardan bazıları;
-Vefat Teminatı
-Kaza Sonucu Vefat Teminatı
-Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı
-Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
-Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı
-Tehlikeli Hastalıklar Teminatı
Grup Hayat Sigortası belli sayıda çalışanı olan firmalara önerilir.

Tehlikeli Hastalıklar

Bu sigortaile çalışanlarınızı kritik hastalığa yakalanma risklerine karşı güvence altına alabilirsiniz.Tehlikeli Hastalıklar sigortası tek başına alınabileceği gibi Hayat Sigortası ile birliktede alınabilir. Sigorta ettirdiğiniz çalışanlarınızın, bir yıl içinde yaşam kaybı veya teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanması halinde, poliçede belirlemiş olduğunuz teminat tutarlarını ödenir.

Seyahat Sağlık

Bu sigorta ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Ferdi Kaza

Grup Ferdi Kaza sigortası ile çalışanlarınızı, karşılaşabilecekleri kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet risklerine karşı bir yıl boyunca güvence altına alabilirsiniz. Bu sayede, çalışanlarınıza ve ailelerine zor günlerinde maddi güvence sağlayabilirsiniz.

Grup Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının kaza sonucu vefat etmesi ve kaza sonucu malul kalması ihtimaline karşı yapılan bir sigorta türüdür.
İsteğe bağlı olarak söz konusu teminatlara ek olarak gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.

Bireysel Emeklilik

Kurumlar, çalışan ve üyeleri için katkı payı ödemesinde bulunabilecekleri gibi kurum katkısı olmadan da, kurum çalışanları/üyelerinin bir araya gelmesiyle grup emeklilik planı oluşturulmasını sağlayabilirler. Bu kuruluşlara sunulan emeklilik planları, yönetim gideri ve giriş aidatı kesintilerinde yaratılan avantajlarla, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşulları içerir.

Böylelikle kurumlar, çalışan ve üyelerinin gelecekleri için elde edecekleri gelirlerin artmasını sağlayarak fayda yaratmış olurlar. Çalışan ve üyeler de, buna ek olarak sistemin sağladığı vergi avantajından faydalanırlar.
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planları belli bir sayının üzerinde çalışanı olan firmalara önerilir.

Sosyal güvenlik sistemine alternatif olmayan ama bu sistemde tamamlayıcı unsur olarak önemli rol oynayan bireysel emeklilik ürünlerinin, ihtiyaç, fayda ve öncelik belirlemenin beraber yapıldığı finansal planlama analizleri ve kişiye/kuruma özel raporların hazırlandığı danışmanlık hizmeti çerçevesinde satılması gerektiğine inanmaktayız.

Sorularınız mı var ?İletişime Geçin

Tüm hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
Pamir Sigorta Brokerliği A.Ş.
İmrahor Caddesi No:29
Premier Kampüs Ofis A Blok D:117
34400 Kâğıthane İstanbul Türkiye
Tel : +902122165060
Gsm : +905342795290
Faks : +902122165070
info@pamirandpartners.com

    Gerekli alanları lütfen doldurun *