Hizmetlerimizi İnceleyin

Risk Yönetimi

Risklerin tespiti ve analizi, riskten kaçınma ve korunma önlemleriyle politikalarının saptanması modern risk yönetiminin görevleridir. Ulaşılmak istenen hedefler ile onları tehdit eden risklerin kontrolü arasındaki hassas denge ancak çağdaş risk yönetimi ile gerçekleşebilir.

Risk Yönetimi

Risklerin tespiti ve analizi, riskten kaçınma ve korunma önlemleriyle politikalarının saptanması modern risk yönetiminin görevleridir. Ulaşılmak istenen hedefler ile onları tehdit eden risklerin kontrolü arasındaki hassas denge ancak çağdaş risk yönetimi ile gerçekleşebilir.

Teknolojideki gelişmeler, rekabetin uluslarası boyuta dönmesi, doğal afetler ve ekonomik konjonktörün beklenmedik ölçülerde dalgalanma göstermesi , kurumların ve bireylerin karşılaştıkları risklerin de geçmiş dönemlere göre daha karmaşık ve daha tehlikeli hale gelmesine yol açmıştır. Bu sürekli değişen ortamda, kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına uyan yaratıcı çözümleri ve ülkede faaliyet gösteren tüm önemli sigorta şirketlerinin verdiği koordine edilmiş sigorta programlarını sizler için, size en uygun olan koruma ve fiyatlandırma kapsamında sunuyoruz.

Risk yönetimi yaklaşımının ilk adımı riskin incelenmesidir.

Gelecekte ne olacağını tam olarak bilmenin imkansızlığı ancak mevcut durumu iyi kavramak, gelecekle ile ilgiliolası tüm risklerin değerlendirilebilmesi ile kontrol edilebilir hale gelir. Kurumların ve bireylerin hedeflerini tehdit eden tüm risklerin yönetimi söz konusu olduğunda, yaratıcı ve yenilikçi hizmetler sunan uzman kadrosuyla Pamir &Partners kendisi için var olma sebebi gördüğü "en iyi tavsiye" prensibi çerçevesinde en doğru kararlar almanızı sağlayacaktır.

İş ortağı olarak gördüğümüz kurumların faaliyetlerindeki risk unsurunun, şirket karlılık hedefleri ile çelişmeyecek şekilde kontrol edilebilmesi en iyi tavsiye ilkesinin uygulanması ile mümkün olabilmektedir.

Verdiğimiz hizmetler dört ana bölümden oluşmaktadır :

Risklerin incelenmesi, tanımlanması ve değerlendirilmesi
Risklerin önlenmesi için en uygun paketlerin belirlenmesi
En uygun alternatiflerin sunulması
Hasar danışmanlığı
Daha Fazlası

Sizin İçin
Çözümlerimiz

Hizmetlerimizi yakından tanıyın. Sizler için en doğru çözümleri ve hizmetleri sunuyoruz.
Belirsizliklerin ve beklenmedik gelişmelerin çok yoğun olarak yaşandığı ticaret ortamında, hem kurumsal hedefler hem de operasyonlar bu belirsizliğin ve olası kazaların tehdidi altındadır. Tüm performans planlaması uygulansa bile beklenmedik bir riskin gerçekleşmesi finansal hedeflerin zarar görmesine yol açacağı gibi kurumsal servet kaybı da sözkonusu olabilir. İşte bu nedenlerle, bir kurumun planlanacak organizasyonel başarısının sağlıklı olabilmesi için olası tüm riskleri tanıyıp, bu riskleri en uygun kapsam ve finansal koşullar ile yönetebilmesinin sağlanması gerekmektedir.
Pamir & Partners, sigorta şirketinin değil tamamen “sigortalının temsilcisi” olarak hareket
eder. Sigortalılarının finansal hedeflerini dikkate alarak, onlar için en uygun kapsam ve
teminatları içeren poliçeleri “butik hizmet” anlayışı ile oluşturur.
Pamir & Partners bireylerin uzun vadeli korunma ve yatırım ihtiyaçlarına, hayat sigortaları, hayat dışı sigortalar ve emeklilik ürünleri ile en iyi tavsiye prensibi çerçevesinde en uygun çözümler üretmek ve bu alanda marka olmak hedefindedir. Öncelikli olarak bireysel ihtiyaçların ve önceliklerin belirlenmesi, hesaplanması ve özetle ihtiyaç – fayda unsurlarının ayrıntılı ve dikkatli değerlendirilmesi ile bireylere en uygun çözümler sunulmasına dayanan çalışma metodu ile müşterilerinin hayat döngüsünde güvenilir bir dost olmayı hedeflemektedir.
Pamir & Partners Risk Yönetimi hizmeti ile kurumların gelecekte karşı karşıya kalabilecekleri riskleri ortaya çıkarma, tanımlama ve yönetme konusunda tüm iş ortaklarına sektörel bazdaki farklılıkları ve ihtiyaçları gözeterek yardımcı olmaktadır. Dinamik bir risk yönetim stratejisinin geliştirilmesi, firmalara daha öngörülebilir bir ortamda sadece iş alanlarına odaklanma rahatlığı sağlayacaktır.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Sorularınız mı var ?İletişime Geçin

Tüm hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
Pamir Sigorta Brokerliği A.Ş.
İmrahor Caddesi No:29
Premier Kampüs Ofis A Blok D:117
34400 Kâğıthane İstanbul Türkiye
Tel : +902122165060
Gsm : +905342795290
Faks : +902122165070
info@pamirandpartners.com

    Gerekli alanları lütfen doldurun *